Accountancy

Een goede financiële administratie is de basis van uw bedrijf!

Ondernemers werken elke dag vol overgave in hun bedrijf. Dat geldt ook voor u. Uw passie zit in de producten of diensten die u verkoopt. Uw ambities spreken uit de plannen die u maakt. Cijfers en financiën zijn geen drijfveer op zich. Maar u beseft dat financieel inzicht noodzakelijk is om de juiste keuzes te kunnen maken. Wij bieden u het juiste inzicht en de ondersteuning.

Wij zijn persoonlijk betrokken bij uw bedrijf

Onze accountants zijn persoonlijk betrokken en groeien mee met uw bedrijf. Hun werk begint met het beoordelen of inrichten van een goede financiële administratie. Door het bespreken van relevante managementinformatie krijgt u helder inzicht in uw prestaties. Zo kunt u weloverwogen beslissingen nemen, zowel zakelijk als privé. Onze voornaamste doelstelling is dat u kunt ondernemen met vertrouwen. Daarom staan u en uw wensen centraal. Wij kennen u persoonlijk en weten wat uw doelstellingen zijn. Daarnaast hebben we ook kennis van de markt en de branche waarin u actief bent.

Of u nu start, groeit, uitbreidt of juist uw bedrijf wilt overdragen, wij adviseren u over de dagelijkse gang van zaken en bedrijfseconomische vraagstukken. Wij geven u bijvoorbeeld advies bij personele, juridische – of financieringsvraagstukken.

Optimale klantfocus en een full-service aanpak vormen de basis voor alles wat we doen. Wij adviseren u bij het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen. Wij begeleiden u bij:

 • De (digitale) verwerking van (online) administraties en het verzorgen van de aangiftes bij de Belastingdienst
 • Het inrichten van de administratie van de ondernemer
 • Begeleiding van de (startende) ondernemer
 • Verzorgen van de boekhouding
 • Verzorgen van de salarisadministratie
 • Verzorgen van de aangiftes omzetbelasting en loonheffing
 • Bespreking tussentijdse resultaten
 • Opstellen van ondernemingsplannen
 • Samenstellen/opstellen van jaarrekeningen
 • Het afgeven van accountantsverklaring bij jaarrekeningen (ook bij financieringsaanvragen);
 • Advisering opzet administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) dan wel inrichting van de AO/IC bij de klant;
 • Adviesbesprekingen met het management;
 • Advisering inzake financiering ondernemingen en begeleiding financieringsaanvragen bij de bank;
 • Opstellen van meerjarenprognoses;
 • Bedrijfsopvolging;
 • Subsidiecontroles (Stichtingen).

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande verdere vragen? Of, heeft u een specifieke hulpvraag? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Desgewenst kunnen wij u, op een voor u geschikt moment, terugbellen.