Fiscale en Juridische Dienstverlening

De fiscale dienstverlening omvat:

  • Opstellen van de aangiften inkomstenbelasting (IB ondernemingen) en vennootschapsbelasting (BV’S);
  • Het sigaleren van fiscale risico’s bij de ondernemer en de bespreking hiervan met de ondernemer teneinde maatregelen te treffen teneinde boetes van de Belastingdienst te voorkomen;
  • Fiscale advisering ten behoeve van mogelijke belastingbesparingen bij de ondernemer;
  • Juridische en Fiscale herstructureringen van ondernemingen ten behoeve van fiscale optimalisatie;
  • Fiscale bezwaarprocedures bij de Belastingdienst en Beroepsprocedures bij de Rechtbank;

Onze openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 18.00 uur

Ons adres

Laan van ’s-Gravenmade 74, 2495 AJ Den Haag