Privacy- en cookieverklaring

Ramdas & Partners B.V., gevestigd aan de Laan van ‘s-Gravenmade 74, 2495 AJ DEN HAAG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Laan van ‘s-Gravenmade 74, 2495 AJ DEN HAAG
0031 70 219 27 70

Dhr. S. Ramdas is de Functionaris Gegevensbescherming van Ramdas & Partners B.V. Hij/zij is te bereiken via ubandhoe@ramdaspartners.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ramdas & Partners B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ramdas & Partners B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ramdas & Partners B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ramdas & Partners B.V.) tussen zit. Ramdas & Partners B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ramdas & Partners B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegeven Bewaartermijn Reden
Personalia Gedurende periode dat u klant bent Administratieve redenen
Adres Gedurende periode dat u klant bent Administratieve redenen
Email adres Gedurende periode dat u klant bent Administratieve redenen
Telefoonnummer Gedurende periode dat u klant bent Administratieve redenen

Delen van persoonsgegevens met derden

Ramdas & Partners B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ramdas & Partners B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ramdas & Partners B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ramdaspartners.nl.

Ramdas & Partners

Met gepaste trots:
“Inmiddels meer dan
25 jaar ervaring!”