Ramdas & Partners

Ramdas & Partners

Consultancy

Een goede financiële administratie vormt de basis van uw onderneming!

Ondernemers werken elke dag vol overgave in hun bedrijf

Dat geldt ook voor u. Uw passie zit in de producten of diensten die u verkoopt. Uw ambities spreken uit de plannen die u maakt. Cijfers en financiën zijn geen drijfveer op zich. Maar u beseft dat financieel inzicht noodzakelijk is om de juiste keuzes te kunnen maken. Wij bieden u het juiste inzicht en de ondersteuning.

Wij zijn persoonlijk betrokken bij uw bedrijf

Onze consultants zijn persoonlijk betrokken en groeien mee met uw bedrijf. Hun werk begint met het beoordelen of inrichten van een goede financiële administratie.

Of u nu start, groeit, uitbreidt of juist uw bedrijf wilt overdragen, wij adviseren u over de dagelijkse gang van zaken en bedrijfseconomische vraagstukken.

Daarnaast bieden wij een breed scala aan diensten:

 • Begeleiding van de startende ondernemer
 • Verzorging van de boekhouding
 • Verzorgen van de salarisadministratie
 • Verzorgen van de aangiftes omzetbelasting en loonheffing
 • Bespreking tussentijdse resultaten
 • Opstellen van ondernemingsplannen
 • Samenstellen/opstellen van jaarrekeningen
 • Het afgeven van een accountantsverklaring bij jaarrekeningen (ook bij financieringsaanvragen), via IAC Audit & Assurance
 • Advisering opzet administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) dan wel inrichting van de AO/IC bij de klant
 • Adviesbesprekingen met het management
 • Advies over financiering ondernemingen en begeleiding financieringsaanvragen bij de bank
 • Opstellen van een meer-jarenprognose
 • Bedrijfsopvolging
 • Subsidiecontroles (Stichtingen)

U bepaalt de koers die u wilt varen. Wij helpen u navigeren.

Onze openingstijden

Maandag t/m vrijdag:
van 09:00 tot 18:00 uur

Ons adres

Laan van ’s-Gravenmade 74, 2495 AJ Den Haag
Telefoon: +31 (0)70 219 27 70